پرچم های جهان
07
آوریل

نکات ناگفته پرچم در ایران

مقدمه

پرچم یک نماد ملی مذهبی و سیاسی است که هر کشور و ملیتی دارای یک پرچم به بخصوص مخصوص به خود است .
کشور ما هم از این مسئله مستسنا نیست و سال های سال پرچم کشور ما دست خوش تغییرات شده تا به شکل کنونی ای که اکنون مشاهده میکنیم در بیاید .
کشور ما بعد از انتقلاب سال 1357 به پرچم سه رنگ با نماد الله در وسط آن و 22 الله و اکبر به معنی 22 بهمن که رو پیروزی انقلاب اسلامی است درآمده .

تاریخچه ایران از گذشته تا به امروز

درفش کاویانی

 
در داستان های اساطیر ایرانی درفش کاویانی خیلی معروف است درفش کاویانی از قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم ضحاک معروف شده کاوه آهنگر برای اینکه مردم را علیه قیام ضحاک جمع کند پیش بند چرمی خود را بر رویه چوبی گذاشت و آن را بالا گرفت تا مردم دور هم جمع شوند .
پس از جمع شدن مردم به کاخ شاهی حمله کرد و پس ار پیروزی فریدون را به پادشاهی نشاند فریدون هم که پس از قیام به پادشاهی رسیده بود دستور داد پیش بند کاوه آهنگر را با رنگ های زرد و سرخ و بنفش و جواهر بی آرایند و آن را درفش شاهی خواند به همین دلیل به اسم درفش کاویانی معروف شد .

ایران 200 سال بدون پرچم

 
 
ایران پس از حمله تازیان به ایران تا 200 سال هیچ گونه پرچمی نداشت به دلیل آنکه روحانیون تصویر بردای و نقش نگاری را حرام میدانستند .
در ایران دو قهرمان فقط دارای پرچم بودند که یکی از آن ها ابومسلم خراسانی نام داشت که دارای یک پرچم ساه رنگ بود .
قهرمان دوم بابک خرمدین نام داشت که دارای یک پرچم سرخ رنگ بود به همین این دو قهرمان طرفداران زیادی داشتند به همین دلیل به آن ها را سیاهجامگان و سرخ جامگان می نامیدند .

اولین تصویر در پرچم کشورمان

 
غزنویان با شکست دادن سامانیان پادشاهی جدید خود را آغاز کردند و در سال ۹۷۹میلادی سلطان محمود غزنوی برای اولین دستور داد نقش ماه با پس زمینه سیاه را با جواهرات بر روی پرچم نقش ببندند .
و بعد ها در سال ۱۰۳۱ میلادی سلطان محمود غزنوی به دلیل علاقه ی زیاد خود به شیر دستور داد نماد آن را به شیر تغییر دهند که تا انقلاب سال 1357 هیچ گاه تغییر نکرد .

قدرتمند ترین پرچم در این دوره ها

 
پرچم تیموریان به عنوان قدرتمند ترین پرچم مینیاتوری شناخته شده است که این پرچم مینیاتوری در کنار پرچم شیر و خورشید معروف نشان داده شده که حمله مغولان به ایران را روایت میکند که حلال ماه را حمل میکند .

پرچم در دوران صفویان

 
سسله صفویان تقریبا 230 سال در ایران حکومت کردند و تنها شاه اسماعیل اول و تهاسب اول بودند که در پرچم خود نقش شیر و خورشید را نداشته اند .
پرچم ساه اسماعیل اول یک پرچم سبز رنگ بود که در بالای آن عکس ماه قرار داشت و شاه تهماسب دوم به دلیل اینکه متولد فروردین بود دستور داد به جای شیر و خورشید تصویر گوسفند نماد آن ماه را قرار بدهند .
پرچم شیر خورشید همیشه به یک شکل نبوده به صورتی گاه شیر نشسته بود گاهی ایساده و در مواقعی در دست شمشیری بود به نشانه شمشیر حضرت علی (ع) و به نظر میرسد تا زمان قاجار پرچم ایران سه گوش بوده نه چهار گوش .
 

پرچم در زمان نادرشاه افشار

 
نادرشاه مردی خودساخته بود، توانست با کوششی عظیم ایران یکپارچه و متحد کند. سپاه او از سوی جنوب تا دهلی، از شمال تا خوارزم و سمرقند و بخارا و از غرب تا موصل و کرکوک و بغداد و از شرق تا مرز چین پیشروی کرد. در همین دوره بود که تغییراتی در خور در پرچم ملی و نظامی ایران به‌وجود آمد.
پرچم شاهی در دوراه نادرشاه افشار در پرچم سلطنتی از ابریشم سرخ و زرد ساخته می شد و در آن تصویر شیر و خورشید هم وجود داشت .
اما پرچم ایرانیان سه رنگ سبز و سفید و سرخ با شیری در حالت نیمرخ و درحال راه رفتن با خورشیدی پشت آن بوده که رویه دایره آن نوشته المک الله .

دوره قاجار

 
در دورهی قاجار اولین بار بود که پرچم سه گوش به پرچم چهار گوش تبدیل میشود و همین باعث چند تغییر اساسی در پرچم به وجود آورد .
آقا محمدخان قاجار دشمني که با نادر شاشه داشت سه رنگ سبز و سفيد و سرخ را برداشت و تنها رنگ سرخ را روي پرچم گذارد. دايره سفيد رنگ بزرگي در ميان اين پرچم بود که در آن تصوير شير و خورشيد وجود داشت، اما با این اين تفاوت شمشيري در دست شير قرار داشت.

پرچم در زمان امیرکبیر

 
اميرکبير، دلبستگي ويژه‌اي به نادرشاه داشت و به همين سبب بود که پرچم نادر را پذيرفت، اما دستور داد شکل پرچم مستطيل باشد و سراسر زمينه پرچم سفيد، با يک نوار سبز به عرض تقريبي 10 سانتي متر در گوشه بالايي و نواري سرخ رنگ به همان اندازه در قسمت پايين پرچم دوخته شود و نشان شير و خورشيد و شمشير در ميانه پرچم قرار گيرد .

پرچم بعد از انقلاب اسلامي

 
در اصل هجدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1358 در مورد پرچم گفته شده‌است که پرچم جمهوري اسلامي از سه رنگ سبز، سفيد و سرخ تشکيل مي‌شود و نشانه جمهوري اسلامي (تشکيل شده با حروف الله اکبر) در وسط آن قرار دارد .